Jan Risberg, musikalisk ledare

Jan har en unik kompetens och värme som peppar oss att utvecklas som individer och kör, så att vi t ex sjunger hälften så starkt men dubbelt så bra.

Han har studerat körledning för professor Eric Ericson vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, samt orkesterledning vid Sibelius-Akademin för professor Jorma Panula. De senaste 35 åren har Jan arbetat på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, och hans huvudämne är samtidsmusik.

Jan har gjort många produktioner med professionella orkestrar, körer och artister, såväl på hemmaplan som i tolv andra länder. Han har också fått tre Grammis för skivproduktioner i Sverige.

I november 2023 tilldelades Jan Medaljen för Tonkonstens Främjande för sina insatser som dirigent och pedagog av Kungliga Musikaliska Akademien.

Sju snabba med Janne:

  1. Född: I Nybro 1953.
  2. Familj: Bor i Stockholm med Eva Hansson Risberg.
  3. Bakgrund: Musiker, oboist, musikdirektör, ensembleledare och dirigentutbildad i orkesterdirigering. Jobbat på Kungliga Musikhögskolan, Södra Latins Musiklinje och Malmö Opera.
  4. Favoritmusik: Allt från 1500-2022.
  5. Fritid: Båtar och trädgårdsodling.
  6. Mest känd för: Reklam för Folksam med 15 st 3-åringar. Medverkan på ABBA-inspelning.
  7. Spektakulärt avslöjande: Har framträtt naken i SVT …