Biljetter/inträde till våra evenemang ska i första hand köpas i förväg:

  • Kolla på vår webb vad inträdet kostar.
  • Ange vid betalning: datum och tid för konserten, antal vuxna och antal ungdomar/barn (även om de senare är gratis; vi måste veta hur många det blir).
  • Betala sedan rätt belopp med ovanstående uppgifter, helst via Swish till körens Swish-nummer 123 036 99 75 eller annars till körens plusgirokonto 72 10 15-6.

Om du har förköpt på detta sätt i god tid finns du på en avprickningslista i entrén före konserten.

Det kan också gå att betala inträde i entrén före konserten – om det finns plats kvar. Då är det betalning med Swish som gäller, bara i nödfall kontanter (jämna pengar – finns ingen växel).

Reservation: Om en konsert blir fullbokad försöker vi upplysa om det här på webben, men vi kanske inte hinner göra det omedelbart. Om detta leder till att några som förköpt ändå inte kan få plats, betalar vi förstås tillbaka pengarna.