På gång

Lördag 2 dec. Mindre grupp ur kören gör en minikonsert på julmarknaden i Karby gård.
Lördag 16 dec. Två julkonserter med solist, i Täby kyrka. Läs mer.

Täby Toner repeterar varje måndag under vår- och höstterminsmånaderna, kl. 19.00–21.30 i Karby gård, norra Täby.

Följande hände under 2017

 • 29 oktober: Vårens konsert Jorden runt på 80 minuter återuppfördes med delvis nytt program, i Tibble kyrka.
 • 22 oktober: Kören deltog i musikgudstjänst i Eds kyrka och framförde bl.a. Misa Criolla.
 • 30 april: Valborgsmässovårsång vid brasan, Ängsholmsbadet, Rönningesjön. Läs mer.
 • 7 maj: Vårkonsert Jorden runt på 80 minuter i Vallentuna kyrka. Läs mer.
 • 6 juni: Sång under nationaldagsfirandet på Karby gård.

Följande hände under 2016

 • 9 april: Konsert som en del av Kulturfestivalen, i TäbysalenTibblekyrkan.
 • 30 april, valborgsmässoafton kl. 19.45: Vårsånger vid Ängsholmsbadet, Rönningesjön.
 • 11 maj kl. 19.00: Vårkonsert tillsammans med Stockholms poliskör och solisten Oskar Nilsson. Eric Ericssons- hallen, Skeppsholmen.
 • 1–2 oktober: Kören åkte på körinternat.
 • 15 oktober och 20 november: Extra körrepetitionsdagar.
 • 22 oktober: Operkörkonsert  tillsammans med Täby Blås, i Grindtorpskyrkan. Affisch.
 • 24 november: Kören anlitades för sång på en begravning.
 • 11 december: Två julkonserter med solist i Täby kyrka. Affisch.

Följande hände under 2015

 • Vi sjöng in våren vid brasan intill Ängsholmsbadet i Täby – på valborgsmässoafton .
 • Den 13 maj åkte vi på körresa till Budapest där vi genomförde tre konserter, varav en tillsammans med en ungersk kör – mycket trevligt. Vi upplevde förstås även mycket annat, och lärde oss en hel del om Ungern.
 • Täby Toners vårkonsert gick av stapeln efter resan, den 24 maj, i Tibblekyrkan.
 • Vårens avslutningsrepetition ägde rum den 25 maj.
 • Vi återsamlades inför hösten den 31 augusti, hade ett körinternat 3–4 oktober och hade kördagar den 24 oktober & 14 november.
 • Två julkonserter, lördagen den 19 december i Täby kyrka